Monthly Archives: September 2023

Home 2023 September
No Image Found

OTVORENJE NOVE BETONARE

Svečano otvorenje nove betonare planirano je za 28. rujna 2023. godine, kada će članovi NGH Grupe, partneri, klijenti te lokalni i regionalni dužn...