Investicija u razvoj automehaničarske radione

Ove godine u tehničke servise provedena je investicija u vrijednosti 15.000 eura. Tu se ne staje s ulaganjima, poboljšanjima i modernizacijom automehaničarske radione te odjela tehničkih servisa kako sa novom opremom tako i sa novim stručnim kadrom. Investirano je u novu auto dizalicu koja uvelike olakšava brzinu servisiranja osobnih i kombi vozila, novi aparat za zavarivanje, nove kompresorske jedinice, visokotlačni perač, kolica sa alatom, te ostale popratne automehaničarske alate. Nabavljena je i nova IT oprema, te projektiran program za održavanje voznog parka unutar NGH Grupe za automehaničarsku radionu. Također se i u suradnji sa IKT i kontrolingom radi na modernizaciji i digitalizaciji skladišnog poslovanja. Ovaj značajan korak u ulaganju omogućuje nam da unaprijedimo naše servisne kapacitete, prateći najnovije tehnološke trendove. Našim se poslovnim jedinicama se sada nudi brža, efikasnija i pouzdanija usluga uz primjenu najnovijih tehnoloških inovacija.