Politika privatnosti

Home Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

Ovom Politikom privatnosti NGH GRUPA d.o.o. želi Vas, kao posjetitelje naše web stranice informirati o načinu na koji naše trgovačko društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prilikom korištenja našom internetskom stranicom te općim uvjetima korištenja iste.

Politika privatnosti informira Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, s kime dijelimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o Vašim pravima vezano za obradu istih.

Obrađujemo osobne podatke ispitanika (korisnika usluga, kupaca,…) poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih važećim propisima te prikupljamo i obrađujemo podatke na način koji osigurava potrebnu sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade kao i od slučajnog gubitka, uništenja  ili oštećenja istih.

Voditelj obrade

NGH GRUPA d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica, OIB: 27587651734, djeluje kao Voditelj obrade sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 od 27.04.2016. godine, (Opća uredba o zaštiti podataka ) i  obrađuje osobne podatke u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka,  Zakonu o provedbi Opće uredbe te odredbama navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Kontakt podaci

Ako nas želite kontaktirati vezano za ovu Politiku privatnosti ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas obratite nam se pismeno na adresu:

NGH GRUPA d.o.o.

Golubovečka 85
Donja Stubica

NGH Grupa d.o.o zapošljava službenika za zaštitu osobnih podataka. Ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili ili vezano za ostvarivanje Vaših zakonskih prava, molimo Vas da kontaktirate istog na sljedeći kontakt:

dpo@niskogradnja-hren.hr ili pismeno na adresu NGH GRUPA d.o.o., Golubovečka 85, 49240 Donja Stubica.

Promjene Politike privatnosti i Vaša dužnost da nas obavijestite o promjenama

Smatramo važnim da su Vaši osobni podaci koje posjedujemo točni i važeći. Molimo Vas da nas obavijestite ako se Vaši osobni podaci promijene za vrijeme Vašeg odnosa s nama.

Osnovni pojmovi

Osobni podatak jest bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pojam obrada osobnih podataka odnosi se na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osobni podaci koji se prikupljaju

Možemo prikupljati, upotrebljavati, pohranjivati i prenositi različite vrste Vaših osobnih podataka koje smo grupirali kako slijedi:

 •   – Podaci o identitetu uključuju ime, prezime, korisničko ime ili slični identifikator.
 •   – Podaci za kontakt uključuju adresu prebivališta, adresu e-pošte i brojeve telefona i mobitela.
 •   – Financijski podaci uključuju bankovni račun, OIB.
 •   – Podaci o transakcijama uključuju pojedinosti o Vašim uplatama i druge pojedinosti o proizvodima i uslugama koje ste kupili od nas.
 •   – Tehnički podaci uključuju adresu internetskog protokola (IP), Vaše podatke za prijavu, vrsta i verzija internetskog preglednika, postavke o vremenskoj zoni i lokaciji, vrsti i verziji       programskih dodataka za internetski preglednik, operativnom sustavu i platformi i drugim tehnologijama na uređajima putem kojih pristupate ovoj internetskoj stranici.
 •   – Podaci o korištenju uključuju informacije o tome kako upotrebljavate našu internetsku stranicu.

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za naše poslovanje.

Ako propustite dati osobne podatke

Kada prikupljamo Vaše osobne podatke sukladno odredbama zakona ili temeljem ugovora sklopljenog s Vama, a Vi propustite dati te podatke kada ih zatražimo, možda neće biti moguće izvršiti ugovor koji smo sklopili ili namjeravamo sklopiti s Vama ( na primjer, za pružanje usluga, kupoprodaju robe ). U tom slučaju, možda ćemo morati otkazati naš proizvod ili uslugu koje koristite, ali ako je to slučaj, obavijestit ćemo Vas na vrijeme.

Načini prikupljanja Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo na neki od sljedećih načina:

 1. Izravna interakcija- možete nam dati Vaše osobne podatke, kontakt, te financijske i druge podatke korespondencijom s nama putem pošte, telefona, e-pošte ili na drugi način, prilikom kupoprodaje robe iz našeg asortimana, sklapanja ugovora za izvođenje radova ili pružanje usluga iz naše djelatnosti
 2. Automatiziranom tehnologijom ili interakcijom- dok ste u interakciji s našom internetskom stranicom, možemo automatski prikupiti tehničke podatke o Vašoj opremi, radnjama i obrascima pretraživanja. Prikupljamo ove osobne podatke upotrebom kolačića, zapisa sa servera i drugih sličnih tehnologija. Također, možemo dobiti Vaše tehničke podatke ako posjetite druge internetske stranice koje upotrebljavaju naše kolačiće.

Obrada Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na više pravnih temelja, ovisno za koju svrhu ih obrađujemo. Prvenstveno  Vaše osobne podatke obrađujmo na temelju zakona i na temelju privole.

Najčešće ćemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u sljedećim okolnostima:

 •   – Kod izvršenja ugovora koji smo sklopili s Vama ili namjeravamo sklopiti s Vama
 •   – Kad je to potrebno za naše legitimne interese (ili one trećih strana), a Vaši interesi i temeljna prava nemaju prednost pred tim interesima
 •   – Kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza i propisa.

Iznimno, obradu Vaših osobnih podataka temeljimo na privoli kao pravnoj osnovi za obradu Vaših osobnih podataka.

Legitimni interes znači interes naše tvrtke za vođenje i upravljanje našim poslovanjem na način kojim ćemo Vam omogućiti najbolju uslugu/proizvod i najbolje i najsigurnije iskustvo. Brinemo se kako bi razmotrili i odmjerili mogući utjecaj na Vas (kako pozitivni tako i negativni) i Vaša prava prije nego li obradimo Vaše osobne podatke za naše legitimne interese.

Izvršenje ugovora znači obradu Vaših podataka tamo gdje je to potrebno radi izvršenja ugovora kojeg ste Vi ugovorna strana ili kako bi se na Vaš zahtjev poduzeli koraci prije zaključenja takvog ugovora, primjerice kod ugovaranja izvođenja radova, kupoprodaje robe i pružanja usluga iz naše djelatnosti.

Poštivanje zakonskih propisa znači obradu Vaših osobnih podataka tamo gdje je to potrebno za poštivanje zakonske ili regulatorne obveze kojoj podliježemo u okviru pozitivnih pravnih propisa.

Promjena svrhe obrade osobnih podataka

Upotrebljavat ćemo Vaše osobne podatke samo za svrhe za koje smo ih prikupili, osim ako opravdano smatramo da ih moramo upotrijebiti iz drugog razloga, a taj razlog je u skladu s izvornom svrhom.

Ako trebamo upotrijebiti Vaše osobne podatke za svrhu drugačiju od one za koju ste nam podatke dali, obavijestit ćemo Vas o tome i objasniti koja nam pravna osnova to dopušta.

Napominjemo da možemo obraditi Vaše osobne podatke bez Vašeg znanja ili privole, u skladu s gore navedenim pravilima, gdje je to propisano ili dopušteno zakonom.

„Kolačići“

Možete postaviti Vaš internetski preglednik na način da odbije sve ili neke „kolačiće“ internetskih preglednika ili da Vas obavijesti kada internetske stranice postave ili pristupe „kolačićima“. Ako onemogućite ili odbijete „kolačiće“, napominjemo da neki dijelovi ove internetske stranice mogu postati nedostupni ili nepravilno funkcionirati. Za više informacija o „kolačićima“ koje upotrebljavamo, pogledajte našu Politiku o  upotrebi kolačića.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Uspostavili smo prikladne sigurnosne mjere kako bismo spriječili slučajni gubitak, upotrebu ili neovlašten pristup, izmjenu ili otkrivanje Vaših osobnih podataka. Nadalje, ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima na način da su dostupni samo onim zaposlenicima i drugim trećim stranama koje zbog poslovnih razloga iste moraju znati. Oni će obraditi Vaše osobne podatke isključivo prema našim uputama i podvrgnuti su obvezi povjerljivosti.

Uspostavili smo postupke rješavanja bilo kakvih sumnji na povredu osobnih podataka i obavijestit ćemo Vas i bilo koje tijelo nadležno za povredu gdje smo to obvezni učiniti prema zakonu.

Poveznice trećih strana

Ova internetska stranica može uključivati poveznice na internetske stranice trećih strana, programske dodatke i aplikacije. Klik na te poveznice ili omogućavanje tih povezivanja može omogućiti trećim osobama prikupljanje ili dijeljenje Vaših podataka. Mi ne kontroliramo te internetske stranice trećih osoba i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti. Kada napustite našu internetsku stranicu, preporučamo Vam pročitati obavijest o privatnosti svake internetske stranice koju posjetite.
Kolačići treće strane dolaze s drugih internet mjesta, a koje se nalaze na internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga internet mjesta mogu pratiti korištenje interneta na internet mjestu koje gledate u marketinške svrhe.

Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Zadržat ćemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno kako bismo ispunili svrhe za koje smo ih prikupili, uključujući svrhe ispunjavanja bilo kojih zakonskih, računovodstvenih ili izvještajnih zahtjeva.

Za određivanje prikladnog razdoblja zadržavanja osobnih podataka, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik štete nastale neovlaštenom upotrebom ili otkrivanjem Vaših osobnih podataka, svrhe za koje obrađujemo Vaše osobne podatke  te možemo li postići te svrhe primjenom drugih, manje rizičnih,  sredstava i primjenjivih zakonskih zahtjeva.

Vaša prava

Sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, Vaša prava u vezi s osobnim podacima su:

 •   – Pravo na pristup Vašim osobnim podacima-  ovo pravo Vam omogućava da dobijete potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se obrađuju, dobiti pristup osobnim podacima i informacijama  o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, predviđenom razdoblju  u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se zatraži ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu te informaciju postoji li automatizirano donošenje odluka

– dobivanje kopije Vaših osobnih podataka koje posjedujemo, kao  i provjeru istih

 •   – Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka-ovo pravo Vam omogućava zatražiti bez odgađanja ispravak netočnih podataka koje posjedujemo o Vam, kao i dopunu nepotpunih podataka  koji se na Vas odnose
 •   – Pravo na brisanje (zaborav) Vaših osobnih podataka-ovo pravo Vam omogućuje zahtijevati brisanje ili uklanjanje Vaših osobnih podataka kada više nema opravdanog razloga da ih nastavimo obrađivati, sukladno uvjetima iz čl. 18. Uredbe

– imate pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših osobnih podataka tamo gdje ste uspješno ostvarili pravo prigovora na obradu, tamo gdje smo možda nezakonito obradili Vaše podatke ili tamo gdje smo obvezni izbrisati Vaše osobne podatke prema nacionalnim propisima,  no, napominjemo da nećemo uvijek biti u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu za brisanje zbog određenih pravnih razloga o kojima ćete biti obaviješteni u vrijeme postavljanja zahtjeva, ako se primjenjuju

 •   – Pravo na ograničenje obrade- ovo Vam pravo omogućuje zatražiti ograničenje obrade, sukladno uvjetima iz čl. 18. Uredbe

– zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka- ovo pravo Vam omogućava da zatražite obustavu obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima: (a) ako želite da ustanovimo točnost podataka; (b) gdje nezakonito upotrebljavamo podatke, ali ne želite da ih izbrišemo; (c) gdje trebamo čuvati podatke iako nam više nisu potrebni, budući da ih Vi trebate da uspostavite, ostvarite ili obranite pravne zahtjeve; ili (d) ste se protivili našoj upotrebi Vaših podataka, ali trebamo provjeriti  imamo li isključujućih legitimnih temelja za njihovu upotrebu

 •   – Pravo na prigovor- ovo pravo Vam omogućava da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu osobnih podataka Voditelju obrade, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka(Martićeva 14, Zagreb)
 •   – Zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka- ovo pravo Vam omogućava prijenos Vaših osobnih podataka Vama ili trećoj strani, te ćemo učiniti sve da Vama ili trećoj strani koju odaberete, učinimo dostupnim Vaše podatke u strukturiranom, najčešće upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu.

– Napominjemo da se ovo pravo primjenjuje samo na automatizirane podatke za upotrebu kojih ste nam prvotno dali privolu ili gdje smo upotrijebili informacije radi izvršenja ugovora zaključenog s Vama

 •   – Pravo na povlačenje privole dane za obradu Vaših osobnih podataka- ovo pravo Vam omogućava da povučete Vašu privolu danu nama u slučajevima kada se služimo privolom za obradu Vaših osobnih podataka

– isto neće utjecati na zakonitost bilo kakve obrade učinjene prije povlačenja Vaše privole. Ako povučete Vašu privolu, možda nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam određene proizvode ili usluge, o čemu ćemo Vas pravodobno upoznati.

Naknada

Nećete morati platiti naknadu kako bi pristupili Vašim osobnim podacima ili kako bi ostvarili bilo koje drugo pravo. Međutim, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu ako je jasno da je Vaš zahtjev neutemeljen, ponavljajući ili pretjeran. Alternativno, u tim okolnostima možemo odbiti udovoljiti Vašem zahtjevu.

Podaci koje tražimo od Vas

Možda ćemo morati zatražiti određene informacije od Vas kako bi nam pomogli potvrditi Vaš identitet i osigurali Vaše pravo na pristup Vašim osobnim podacima (ili za ostvarenje bilo kojeg od Vaših drugih prava). To je sigurnosna mjera kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne otkrivaju bilo kojoj osobi koja nema pravo dobiti ih. Također Vas možemo kontaktirati kako bi zatražili daljnje informacije u vezi Vašeg zahtjeva da ubrzamo naš odgovor.

Rok za odgovor

Nastojimo odgovoriti svim legitimnim zahtjevima u roku od mjesec dana. Povremeno može potrajati duže od mjesec dana za odgovor ako je Vaš zahtjev osobito kompleksan ili ako imate više zahtjeva. U tom slučaju ćemo Vas obavijestiti i obavještavati Vas redovito o tome.

Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Niskogradnja Hren d.o.o. surađuje s nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

Izmjena Politike privatnosti

Godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

NGH Grupa d.o.o. se obvezuje pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.

Ova politika privatnosti može se s vremenom mijenjati kako bi bila aktualna i u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Sve promjene u Politici privatnosti u budućnosti bit će objavljene na ovoj stranici.

NGH GRUPA d.o.o.