Crkva P. Trojstva Donja Stubica

Naziv projekta: Obnova konstrukcije – Crkva Presvetog Trojstva Donja Stubica
Klijent: Župa Presvetog Trojstva
Početak radova: srpanj 2022.
Dogovoreni završetak radova: svibanj 2023.
Vrijednost radova: 7.134.671,50 kn

Nakon potresa u Zagrebu i Petrinji crkva Presvetog Trojstva djelomično je oštećena te je bilo potrebno izvesti sanaciju konstrukcije i njezino protupotresno pojačanje suvremenim tehnikama i tehnologijama na razinu obnove III, a da se ujedno vodi računa o očuvanju crkve kao kulturne baštine Republike Hrvatske korištenjem suvremenih materijala prilagođenih za upotrebu na objektima pod zaštitom kulturne baštine. Cijeli projekt je pod stalnim konzervatorskim nadzorom odjela u Krapini.

Crkva je izgrađena u 15. st. te je specifična zbog mnogobrojnih fresaka u unutrašnjosti te su potrebni posebni napori da se izvedu radovi ojačanja i sanacija, a da se ne oštete freske.

Izvodi se uklanjanje izvornog kamenog popločenja poda unutrašnjosti crkve da bi se izvela armirano betonska ploča kao spregnuto ojačanje zidova i temelja crkve, izvodi se armirano betonsko ojačanje ili ukrućivanje kamenih zidova u potkrovlju crkve, ojačanje drvene konstrukcije krovišta, te sprezanje i ukrućivanje zidova čeličnom prostornom rešetkom u potkrovlju koja se veže na armiranom betonsko ojačanje u potkrovlju. Koriste se moderne tehnike ojačanja zidova injektiranjem masom za konsolidaciju zidova i svodova te ugradnja FRCM sustava s karbonskim tkaninama, mrežama i užadi. Crkva se nakon izvedbe konstruktivne obnove i protupotresnog ojačanja vraća izvorno stanje žbukanjem vapnenom žbukom i bojanjem pročelja i unutrašnjosti crkve.

Crkva je izgrađena u 15. st. te je specifična zbog mnogobrojnih fresaka u unutrašnjosti te su potrebni posebni napori da se izvedu radovi ojačanja i sanacija, a da se ne oštete freske.