CUPOV Zaprešić

Naziv projekta: Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, Nadogradnja i rekonstrukcija CUPOV Zaprešić
Klijent: Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Početak radova: svibanj 2022.
Dogovoreni završetak radova: srpanj 2023.
Vrijednost radova: 40 milijuna kuna (bez PDV-a)

U svrhu poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, izvodi se rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Po izvođenju ovog projekta razina pročišćavanja vode ovog uređaja će se nadograditi s prvog stupnja na treći stupanj koji je i najviši stupanj pročišćavanja.

Prvi stupanj pročišćavanja uključuje samo mehaničko pročišćavanje u kojem otpadna voda dolazi na grubu, a kasnije i na finiju rešetku na kojoj se odvajaju krute tvari, mehanički. Drugi stupanj pročišćavanja uključuje pročišćavanje otpadnih voda biološkom obradom i sekundarnim taloženjem. Treći stupanj pročišćavanja uključuje postupak kojim se dodatno uklanjaju štetni fosfor i dušik iz vode.

Osim unapređenja stupnja pročišćavanja, povećat će se i kapacitet uređaja sa 60000 ekvivalent stanovnika na 70000 ekvivalent stanovnika.

Osim Složenih oblika elemenata po objektima , izazov predstavlja i ugradnja opreme u oplatu kod tako kompliciranih oblika građevina.

Kako bi se ostvario projekt, većina građevina je potrebno izvesti vodo nepropusne u sustavu „bijele kade“. Za postizanje vodo nepropusnosti koristi se aditiv betonu koji osigurava vodo nepropusnost kristalizacijom, te se na prekidima betoniranja postavljaju brtvene trake kako bi spoj betona bio nepropustan.

CILJ PROJEKTA

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, Nadogradnja i rekonstrukcija CUPOV Zaprešić

Osim unapređenja stupnja pročišćavanja, povećat će se i kapacitet uređaja sa 60000 ekvivalent stanovnika na 70000 ekvivalent stanovnika.