Obnova crkve Sv. Jurja

Naziv projekta: Izvanredno održavanje – rekonstrukcija i sanacija crkve sv, Jurja Mučenika
Klijent: Župa sv. Jurja Mučenika, Gornja Stubica
Početak radova: veljača 2022.
Dogovoreni završetak radova: listopad 2022.
Vrijednost radova: 4.057.697,40 kn

Nakon potresa u Zagrebu i Petrinji crkva sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici djelomično je oštećena te je bilo potrebno izvesti sanaciju konstrukcije i njezino protupotresno pojačanje suvremenim tehnikama i tehnologijama na razinu obnove III, a da se ujedno vodi računa o očuvanju crkve kao kulturne baštine Republike Hrvatske korištenjem suvremenih materijala prilagođenih za upotrebu na objektima pod zaštitom kulturne baštine. Cijeli projekt je bio pod stalnim konzervatorskim nadzorom odjela u Krapini.

Izvodilo se ojačanje kamenih temelja crkve pomoću armirano betonskog prstena po cijelom obodu temelja crkve, izveo se armirano betonski serklaž u potkrovlju brodova crkve te ojačanje drvene konstrukcije krova. Primjenjivale su se najmodernije tehnike protupotresnog ojačanja građevina kao što su konsolidacija zidova od kamena i cigle injektiranjem masom za konsolidaciju ziđa, izvedba FRCM sustava na svim zidovima pročelja brodova crkve i prekid kapilarne vlage injektiranjem gela.

Crkva se nakon konstrukcijske obnove vratila u izvorno stanje ugradnjom vapnene žbuke na pročelje sa svim izvornim profilacijama te završnim bojanjem slikatnom fasadnom bojom.