Reciklažno dvorište Podsused – Vrapče

Naziv projekta: Reciklažno dvorište u gradskoj četvrti Podsused – Vrapče
Klijent: GRAD ZAGREB Trg Stjepana Radića 1 10 000 Zagreb
Početak radova: listopad, 2022.
Dogovoreni završetak radova: svibanj, 2023.
Vrijednost radova: 7.500.000,00

Predmetna građevina je reciklažno dvorište u gradskoj četvrti Podsused – Vrapče na k.č. 1680/1 k.o. Podsused. Površina građevne čestice predviđene za reciklažno dvorište prostire se na 50000 m2.

Ulaz na reciklažno dvorište omogućit će se na sjeveru gdje se reciklažno dvorište spaja na postojeću pristupnu prometnicu. Prostor reciklažnog dvorišta bit će izveden kao manipulativna površina asfaltne kolničke konstrukcije površine 1.678 m2. Unutar prostora reciklažnog dvorišta nalazit će se parking s četiri parkirališna mjesta. Dva parkirališna mjesta nalazit će se na zapadnom dijelu parcele uz pristupnu ulicu. Prostor namijenjen za poslovnu građevinu, press spremnike i rolo spremnike izvest će se kao betonski plato površine 1.565 m2.

Na zapadnom dijelu parcele smjestit će se poslovna zgrada sa sanitarnim čvorom, garderobom, čajnom kuhinjom, prostorom za prijem građana, uredskim prostorom i skladišnim prostorom. Poslovna zgrada se sastoji od dva spojena bloka tipskih kontejnera. Svaki blok se sastoji od dva tipska kontejnera tlocrtnih dimenzija 9,12 x 2,44 m. Pješačka površina oko poslovne zgrade uredit će se betonskim opločnicima.

Na istočnom dijelu reciklažnog dvorišta predviđa se poslovna građevina tlocrtnih dimenzija 24,0 x 8,5 m ispod koje će se skladištiti problematičan otpad. Unutar dvorišta postavlja se spremište zapaljivih tekućina s vodonepropusnom tankvanom za smještaj problematičnog otpada.

Reciklažno dvorište se ograđuje ogradom visine 2,03 m postavljenoj na parapetni zid.

Ostatak parcele bit će zelena površina tretirana niskim i visokim zelenilom.