O nama

Home Zbrinjavanje otpada UGOVOR O PODJELI I PREUZIMANJU DRUŠTVA

OBAVIJEST

 

Sukladno odredbi članka 550.g Zakona o trgovačkim društvima, NGH GRUPA d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica, OIB: 27587651734, podnijela je dana 15. ožujka 2024. godine prijavu podjele i preuzimanja društva (odvajanje s preuzimanjem ) sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

 

 

Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) dostupan je niže.

 

Ugovor o podjeli i preuzimanju društva NGH GRUPA d.o.o. 

Uprava NGH GRUPE d.o.o.